Careers
Fresher React.js
Location
Hanoi City

We are seeking dedicated React.js front-end developers to join our growing company. You will work as part of a team to design and develop high-quality software solutions for web applications and mobile apps using React.

As a React.js developer, you will implement new features and maintain existing code using React and other standard tools in the React ecosystem, such as Node.js and Yarn. Your duties will include designing software solutions to meet project requirements, maintaining and refactoring existing code, writing tests, and fixing bugs.

Requirements

 • Maintain existing React systems, including fixing bugs
 • Design and develop new custom components to meet project requirements
 • Install and configure server environments for React deployments
 • Maintain and update project dependencies as well as fix any conflicts
 • Working with other JavaScript developers and software engineers to develop front-end and back-end architecture that’s well structured and flexible, along with the APIs to support it

 • Basic understanding of front-end technologies, such as HTML5 and CSS3
 • Have basic knowledge of Javascript, ES6
 • Have basic knowledge of understanding RESTful API standards
 • Good at problem-solving, communication skills, and teamwork with responsibility
 • Good at research and presenting new technologies
 • Ability to read and understand English documents.
 • Knowledge of frameworks available for it such as Vuejs, Reactjs is plus
 • Knowledge of TypeScript is plus
 • Knowledge of code versioning tools, such as Git is plus

Working time:  Monday to Friday

Office hours: 8h30 – 17h45 and Break time: 12h00 – 13h15

Benefits

 • Competitive salary for intern position after 2 months of training
 • Opportunity to join domestic and international projects of all scales
 • Opportunity to be taught and mentored by top experts in the IT field 
 • Opportunity to learn cutting-edge technology 
 • Opportunity to become a full-time employee

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
Quy trình phỏng vấn tại GTS Việt Nam thông thường sẽ tiến hành theo 3 bước
01 Làm bài đánh giá năng lựcyêu cầu đối với một số vị trí nhất định
Nếu chúng tôi thấy rằng bạn chính là một ứng viên tiềm năng thông qua CV, bạn sẽ được mời tới tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi diễn ra vòng phỏng vấn đầu tiên. Với bài kiểm tra này, chúng tôi có thể đánh giá khả năng của bạn một cách chính xác hơn thông qua các bạn tư duy, phản ứng & giải quyết vấn đề!
02 Phỏng vấn về Thái độ trong Công việc
Nếu kết quả bài kiểm tra của bạn đạt được kết quả như kỳ vọng, chúng tôi sẽ mời bạn tới tham gia buổi phỏng vấn offline tại văn phòng. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ các vị trí quản lý, trưởng nhóm đanng phụ trách công việc liên quan tới vị trí bạn đã ứng tuyển.
03 Phỏng vấn với Giám đốc & bộ phận Nhân sự
Sau buổi phỏng vấn về Thái độ trong công việc, bạn sẽ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng với Giám đốc Vận hành & phụ trách Nhân sự của công ty. Đây sẽ là vòng phỏng vấn đánh giá về kỹ năng làm việc và mức độ phù hợp với tổ chức của bạn!