Careers
Fresher Node.js
Location
Hanoi City

We are looking for Node.js Developers responsible for managing the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well.

Requirements

 • Integration of user-facing elements developed by front-end developers with server-side logic
 • Writing reusable, testable, and efficient code
 • Design and implementation of low-latency, high-availability, and performant applications
 • Implementation of security and data protection
 • Integration of data storage solutions

 • Basic understanding of front-end technologies, such as HTML5 and CSS3
 • Have basic knowledge of Javascript, ES6
 • Have basic knowledge of SQL (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB,..)
 • Have basic knowledge of understanding RESTful API standards, Design Pattern
 • Good knowledge of data structures and algorithms
 • Good at problem-solving, communication skills, and teamwork with responsibility
 • Good at research and presenting new technologies
 • Ability to read and understand English documents.
 • Knowledge of Node.js and frameworks available for it such as Express, NestJS is plus
 • Knowledge of Typescript is plus
 • Knowledge of code versioning tools, such as Git is plus

Working time:  Monday to Friday

Office hours: 8h30 – 17h45 and Break time: 12h00 – 13h15

Benefits

 • Competitive salary for intern position after 2 months of training
 • Opportunity to join domestic and international projects of all scales
 • Opportunity to be taught and mentored by top experts in the IT field 
 • Opportunity to learn cutting-edge technology 
 • Opportunity to become a full-time employee

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
Quy trình phỏng vấn tại GTS Việt Nam thông thường sẽ tiến hành theo 3 bước
01 Làm bài đánh giá năng lựcyêu cầu đối với một số vị trí nhất định
Nếu chúng tôi thấy rằng bạn chính là một ứng viên tiềm năng thông qua CV, bạn sẽ được mời tới tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi diễn ra vòng phỏng vấn đầu tiên. Với bài kiểm tra này, chúng tôi có thể đánh giá khả năng của bạn một cách chính xác hơn thông qua các bạn tư duy, phản ứng & giải quyết vấn đề!
02 Phỏng vấn về Thái độ trong Công việc
Nếu kết quả bài kiểm tra của bạn đạt được kết quả như kỳ vọng, chúng tôi sẽ mời bạn tới tham gia buổi phỏng vấn offline tại văn phòng. Tại đây, bạn có thể gặp gỡ các vị trí quản lý, trưởng nhóm đanng phụ trách công việc liên quan tới vị trí bạn đã ứng tuyển.
03 Phỏng vấn với Giám đốc & bộ phận Nhân sự
Sau buổi phỏng vấn về Thái độ trong công việc, bạn sẽ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng với Giám đốc Vận hành & phụ trách Nhân sự của công ty. Đây sẽ là vòng phỏng vấn đánh giá về kỹ năng làm việc và mức độ phù hợp với tổ chức của bạn!