Sản phẩm của chúng tôi
Chúng tôi mang đến hệ sinh thái các sản phẩm giúp quản lý doanh nghiệp một cách đơn giản và tối ưu hơn.
[V-Pro] Ứng dụng Quản lý công việc thông minh
To do list
Reminder
Collaboration
Task Management
Lable Management
Theme
To do list
Reminder
Collaboration
Task Management
Lable Management
Theme
Ứng dụng quản lý công việc thông minh V-Pro giải quyết vấn đề quản lý công việc cá nhân hàng ngày bằng cách tạo danh sách công việc dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Learning Management System
White Label & Customization
Course Builder
Assessment & Quizzes
Survey & Feedback
Corporate Compliance
Certifications
Hệ thống quản lý học tập (LMS) do GTSVN phát triển là một nền tảng quản lý trực tuyến được sử dụng để dạy và học. Hệ thống phần mềm vận hành trên nền tảng mô hình điện toán đám mây.
V-ONE
CRM
PMS
Task Management
Support Ticket
System Config
Common Features
PMS
System Config
Task Management
CRM
Support Ticket
Common Features
V-ONE là một hệ sinh thái các sản phẩm đa dạng được tích hợp các công nghệ kỹ thuật số hiện đại nhất, giúp thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số.