Dịch vụ phát triển phần mềm

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

 

GTS Việt Nam có thế mạnh về đội ngũ chuyên gia trình độ cao với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin với các khách hàng đến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Các giải pháp phần mềm doanh nghiệp là một cách hiệu quả để đẩy nhanh quy trình làm việc và giảm lỗi của con người. Với chương trình phù hợp, năng suất và khả năng hiển thị quy trình làm việc có thể được tăng lên, dẫn đến tăng doanh thu.

 

 • 40+ DỰ ÁN
 • 100% HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG
 • 10 QUỐC GIA

Lĩnh vực Kinh doanh

Chúng tôi cung cấp một số loại giải pháp dưới dạng phần mềm cấp doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế với chức năng tích hợp sâu, phù hợp chính xác với các quy trình kinh doanh độc đáo của khách hàng:

 

 • Finance Management
 • Education & e-Learning
 • Insurance
 • Health Care
 • Real Estate
 • Customer Management
 • Humans Management
 • UI/UX Design
 • Food & Beverage
 • Construction
 • Digital Transformation
 • Custom-build solutions

 

Nền tảng công nghệ đa dạng

 

 

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Xác định yêu cầu:

 • Xác định phạm vi dự án
 • Lập kế hoạch cơ bản cho kế hoạch dự án, yêu cầu của dự án/sản phẩm.

Phát triển:

 • Triển khai hoàn chỉnh dựa trên quy trình làm việc linh hoạt
 • Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, có thể phân phối bằng các lần chạy nước rút

Bàn giao:

 • Cung cấp & Triển khai sản phẩm/ứng dụng trên máy chủ trực tiếp cho giai đoạn cuối.
 • Kiến thức, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật

Bảo trì:

 • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cải tiến sản phẩm cho sản phẩm đã triển khai
 • Đảm nhận vai trò điều hành hệ thống nếu khách hàng có yêu cầu.