Chuyển đổi số

Chuyển đổi số và số hoá trong doanh nghiệp là gì? Tầm quan trọng của chủ đề này trong thời kỳ 4.0

GTSVN
04-10-2022